AJOFM Maramureș: În atenţia absolvenţilor de învățământ, promoţia 2022

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2022 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piaţa muncii.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în raza cărora îşi au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele agenţiilor teritoriale din Maramureș ( Baia Mare, Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus și Borșa) sunt:
– actul de identitate;
diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– Curriculum Vitae;
– declaraţie pe proprie răspundere- privind starea de sănătate;
– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

CIne este absolvent?

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Când începe înregistrarea absolvenților la AJOFM MARAMUREȘ?

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă începe in
– termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj care se acordă în cazul în care nu a reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menţionat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Alte informaţii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţii de învăţământ sunt afişate pe site-ul instituţiei www.anofm.ro, secţiunea Persoane fizice/ Indemnizaţii de şomaj si venituri de completare.
Tel: 0262 227821 sau 0262 227 809

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ AJOFM Maramureș

By Radio Galaxia

Acest site foloseste fusul orar UTC+3 (ora universală coordonată) in acest moment.

Continut protejat

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.