0 Comments

În baza Ordonanței Guvernului României nr. 21/2002 și a Hotărârii Consiliului Local Valea Chioarului nr. 32/2018, buna gospodărire a comunei și respectarea normelor de igiena constituie o obligație fundamentala a tuturor membrilor comunității (administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice).

Fiecare membru al localității are o serie de responsabilități față de comunitate și mediul înconjurător, din care amintim:

  • să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora
  • să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii
  • să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces
  • să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice forma
  • să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, (lana de oaie, PET-uri, materiale de constructii etc)
  • să mențină curățenia trotuarelor, a parții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc
  • să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități
  • să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice
  • să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății
  • să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres.

Facem cunoscut pe această cale că Administrația Locală deține mijloacele legale de tragere la raspundere a tuturor celor care nu respecta obligațiile ce derivă din OG. 21/2002, respectiv HCL 32/2018.

În urma unor acțiuni în teren s-au identificat multe zone ilegale de depozitare și degajare a deșeurilor în natură, pentru care s-a demarat procedura de identificare și sancționare a persoanelor in culpă.

Cu toții ne dorim să trăim într-un mediu cât mai sănătos și civilizat, haideți să fim cu adevarat responsabili și să manifestăm schimbarea pe care vrem să o vedem în jur!

Lasă un răspuns

error: Content is protected !!