0 Comments

Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de sănătate, dacă sunt asigurat în sistemul de asigurări de sănătate din România?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă titularului dreptul la servicii medicale necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui alt stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, indiferent de scopul șederii, fie că este turistic sau legat de activități profesionale sau de studii. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu poate fi folosit pentru tratament medical planificat. (DECIZIA NR. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate)

Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în care se deplasează titularul cardului şi nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru respectiv.

Este posibil ca pentru anumite servicii să se perceapă co-plată, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. (art. 19, 27 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare; art. 327-336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Lasă un răspuns

error: Content is protected !!